วิธีการ FTP ด้วยโปรแกรม WinSCP

เมื่อเปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าตาดังรูป